Trên Ubuntu, múi giờ của hệ thống được đặt trong quá trình cài đặt, nhưng nó có thể dễ dàng thay đổi sau đó.

Sử dụng múi giờ chính xác là điều quan trọng đối với nhiều tác vụ và quy trình liên quan đến hệ thống. Ví dụ: daemon cron sử dụng múi giờ của hệ thống để thực hiện các công việc cron và dấu thời gian trong tệp nhật ký dựa trên cùng múi giờ.

Hướng dẫn này trình bày cách đặt hoặc thay đổi múi giờ trên Ubuntu 18.04 và các phiên bản trước đó từ dòng lệnh hoặc thông qua GUI. Các hướng dẫn tương tự áp dụng cho bất kỳ bản phân phối dựa trên Ubuntu nào, bao gồm Kubuntu, Linux Mint và Elementary OS.

Điều kiện tiên quyết

Bạn sẽ cần phải đăng nhập với tư cách là user root hoặc người dùng có đặc quyền sudo để thay đổi múi giờ của hệ thống.

Kiểm tra múi giờ hiện tại

Trong Ubuntu và hầu hết các bản phân phối Linux khác, chúng ta có thể sử dụng lệnh timedatectl để hiển thị và đặt thời gian và múi giờ của hệ thống hiện tại.

timedatectl

Như bạn có thể thấy trong đầu ra bên dưới, múi giờ được đặt thành UTC:

           Local time: Wed 2019-01-23 22:45:47 UTC
         Universal time: Wed 2019-01-23 22:45:47 UTC
            RTC time: Wed 2019-01-23 22:45:48
            Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
    System clock synchronized: yes
systemd-timesyncd.service active: yes
         RTC in local TZ: no

Múi giờ hệ thống được định cấu hình bằng cách liên /etc/localtimekết mã hóa với mã định danh múi giờ nhị phân trong thư mục /usr/share/zoneinfo. Vì vậy, một tùy chọn khác sẽ là hiển thị đường dẫn mà liên kết biểu tượng trỏ đến bằng cách sử dụng lệnh ls :

ls -l /etc/localtime
lrwxrwxrwx 1 root root 27 Dec 10 12:59 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/Etc/UTC

Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra múi giờ của hệ thống hiện tại bằng cách hiển thị nội dung của tệp /etc/timezone.

cat /etc/timezone
Etc/UTC

Thay đổi múi giờ bằng lệnh timedatectl

Trước khi thay đổi múi giờ, bạn cần tìm ra tên dài cho múi giờ bạn muốn sử dụng. Quy ước đặt tên múi giờ thường sử dụng định dạng “Vùng / Thành phố”.

Để liệt kê tất cả các múi giờ khả dụng, bạn có thể liệt kê các tệp trong thư mục /usr/share/zoneinfo hoặc sử dụng lệnh timedatectl.

timedatectl list-timezones
...
Europe/Oslo
Europe/Paris
Europe/Podgorica
Europe/Prague
Europe/Riga
Europe/Rome
Europe/Samara
...

Khi bạn xác định được múi giờ nào chính xác với vị trí của mình, hãy chạy lệnh sau với tư cách người dùng sudo:

sudo timedatectl set-timezone your_time_zone

Ví dụ: để thay đổi múi giờ của hệ thống thành Europe/Rome:

sudo timedatectl set-timezone Europe/Rome

Chạy lệnh timedatectl để xác minh các thay đổi:

timedatectl
           Local time: Thu 2019-01-24 00:27:43 CET
         Universal time: Wed 2019-01-23 23:27:43 UTC
            RTC time: Wed 2019-01-23 23:27:44
            Time zone: Europe/Rome (CET, +0100)
    System clock synchronized: yes
systemd-timesyncd.service active: yes
         RTC in local TZ: no

Thay đổi múi giờ bằng cách cấu hình lại tzdata

Nếu bạn đang chạy phiên bản Ubuntu cũ hơn và lệnh timedatectl không có trên hệ thống của bạn, bạn có thể thay đổi múi giờ bằng cách định cấu hình lại tzdata.

 • Xác định múi giờ bạn muốn định cấu hình.
 • Lưu tên múi giờ mới vào /etc/timezone tệp bằng lệnh tee sau :
echo "Europe/Rome" | sudo tee /etc/timezone
Output:
Europe/Rome
 • Chạy lệnh sau để thay đổi múi giờ của hệ thống:
sudo dpkg-reconfigure --frontend noninteractive tzdata
Output:
Current default time zone: 'Europe/Rome'
Local time is now:   Thu Jan 24 00:40:48 CET 2019.
Universal Time is now: Wed Jan 23 23:40:48 UTC 2019.

Thay đổi múi giờ bằng giao diện

Nếu dòng lệnh không phải là thứ của bạn, bạn có thể thay đổi múi giờ của hệ thống hiện tại thông qua GUI.

 • Mở cửa sổ cài đặt hệ thống bằng cách nhấp vào Settingsbiểu tượng, như thể hiện trong hình ảnh bên dưới:
 • Trong cửa sổ cài đặt hệ thống, nhấp vào tab Date & Time, chuyển Automatic Time Zone sang OFF và nhấp vào Time Zonehộp:

Nếu được Automatic Time Zone đặt thành ON và bạn có kết nối Internet, múi giờ sẽ được tự động đặt theo vị trí của bạn.

 • Để chọn múi giờ mới, bạn có thể nhấp vào bản đồ hoặc tìm kiếm múi giờ thông qua thanh tìm kiếm.

Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào × để đóng cửa sổ

Phần kết luận

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã tìm hiểu cách thay đổi múi giờ hệ thống Ubuntu của bạn.

Hãy để lại bình luận nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments